حل تست 141 کنکور ریاضی 98
حل تست 141 کنکور ریاضی 98

مبحث آمار و محاسبه چارک ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۹
.
حل تست 126 کنکور خارج تجربی 98-
حل تست 126 کنکور خارج تجربی 98

مبحث مثلثات و ساده سازی عبارت های مثلثاتی

۱۲ خرداد ۱۳۹۹
.
حل تست 127 کنکور خارج تجربی 98
حل تست 127 کنکور خارج تجربی 98

مبحث معادلات و نوشتن معادله گویا

۱۳ خرداد ۱۳۹۹
.
حل تست 128 کنکور خارج تجربی 98
حل تست 128 کنکور خارج تجربی 98

مبحث نامعادله

۱۴ خرداد ۱۳۹۹
.
حل تست 129 کنکور خارج تجربی 98
حل تست 129 کنکور خارج تجربی 98

مبحث آنالیز و انتخاب کردن

۱۵ خرداد ۱۳۹۹
.
حل تست 130 کنکور خارج تجربی 98
حل تست 130 کنکور خارج تجربی 98

مبحث معادلات رادیکالی

۱۷ خرداد ۱۳۹۹
.
حل تست 131 کنکور خارج تجربی 98
حل تست 131 کنکور خارج تجربی 98

مبحث هندسه -عکس قضیه تالس

۲۰ خرداد ۱۳۹۹
.
حل تست 132 کنکور خارج تجربی 98
حل تست 132 کنکور خارج تجربی 98

مبحث هندسه و محاسبه مساحت

۲۱ خرداد ۱۳۹۹
.
حل تست 133 کنکور خارج تجربی 98
حل تست 133 کنکور خارج تجربی 98

مبحث هندسه
روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

۲۲ خرداد ۱۳۹۹
.
حل تست 134 کنکور خارج تجربی 98
حل تست 134 کنکور خارج تجربی 98

مبحث مثلثات
ساده سازی کمان های مثلثات

۲۳ خرداد ۱۳۹۹
.
حل تست 135 کنکور خارج تجربی 98
حل تست 135 کنکور خارج تجربی 98

مبحث مثلثات نمودارهای مثلثاتی 

۲۴ خرداد ۱۳۹۹
.
حل تست 136 کنکور خارج تجربی 98
حل تست 136 کنکور خارج تجربی 98

مبحث لگاریتم و نمایی

۲۵ خرداد ۱۳۹۹
.

پکیج‌های ریاضی

پکیج محاسبات سریع

آموزش تکنیک‌های محاسبه سریع در ۳ درس اصلی ریاضی،فیزیک و شیمی
پکیج محاسبات سریع ریاضی
خطکش کتاب
ریاضی جعفریان
استاد جعفریان
استاد جعفریان
معادله زندگی یک دودوتای سادس که جوابش همیشه 4 نیست. باید دنبال چاره گشت، تنبلی رو فاکتور گرفت و تلاش رو باید به توان رسوند. باید نقطه عطف زندگی رو پیدا کرد. مثل ایکسی که یک سمت تساوی تنهاست باید تا بی‌نهایت برای هدف ایستاد. ریشه معادله در خود معادله است. به خودمون و اهدافمون فکر کنیم. قدر مطلق باشیم. همیشه مثبت، همیشه پایدار..
بیشتر بخوانید
نیاز به مشاوره رایگان داری؟
همین حالا اطلاعاتت رو ثبت کن :    کتاب
    دایره گونیا دایره لامپ نقطه دایره ریاضی مثبت ریاضی مربع دایره