تحلیل آزمون 10 بهمن 99 پایه دوازدهم تجربی قسمت اول
تحلیل آزمون 10 بهمن 99 پایه دوازدهم تجربی قسمت اول

سوالات 91 تا 100

۱۹ بهمن ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 10 بهمن 99 پایه دوازدهم تجربی قسمت دوم
تحلیل آزمون 10 بهمن 99 پایه دوازدهم تجربی قسمت دوم

سوالات 101 تا 110

۱۹ بهمن ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 10 بهمن 99 پایه دوازدهم تجربی قسمت سوم
تحلیل آزمون 10 بهمن 99 پایه دوازدهم تجربی قسمت سوم

سوالات 111 تا 120

۱۹ بهمن ۱۳۹۹
.
جمع بندی مشتق کنکور تجربی و ریاضی پارت اول
جمع بندی مشتق کنکور تجربی و ریاضی پارت اول

جمع بندی مشتق کنکور پارت اول

۱۹ بهمن ۱۳۹۹
.
جمع بندی مشتق کنکور تجربی و ریاضی پارت دوم
جمع بندی مشتق کنکور تجربی و ریاضی پارت دوم

جمع بندی مشتق کنکور پارت دوم

۱۹ بهمن ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 25 بهمن 98 پایه دوازدهم تجربی قسمت اول
تحلیل آزمون 25 بهمن 98 پایه دوازدهم تجربی قسمت اول

سوالات 91 تا 100

۱۹ بهمن ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 25 بهمن 98 پایه دوازدهم تجربی قسمت دوم
تحلیل آزمون 25 بهمن 98 پایه دوازدهم تجربی قسمت دوم

سوالات 101 تا 110

۱۹ بهمن ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 26 بهمن 99 پایه دوازدهم تجربی قسمت اول
تحلیل آزمون 24 بهمن 99 پایه دوازدهم تجربی قسمت اول

سوالات 91 تا 100

۱۹ بهمن ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 26 بهمن 99 پایه دوازدهم تجربی قسمت دوم
تحلیل آزمون 24 بهمن 99 پایه دوازدهم تجربی قسمت دوم

سوالات 101 تا 110

۱۹ بهمن ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 24 بهمن 99 پایه دوازدهم تجربی قسمت سوم
تحلیل آزمون 24 بهمن 99 پایه دوازدهم تجربی قسمت سوم

سوالات 111 تا 120

۲۴ بهمن ۱۳۹۹
.
جمع بندی کاربرد مشتق کنکور تجربی و ریاضی پارت اول
جمع بندی کاربرد مشتق کنکور تجربی و ریاضی پارت اول

جمع بندی کاربرد مشتق کنکور پارت اول

۲۶ بهمن ۱۳۹۹
.
جمع بندی کاربرد مشتق کنکور تجربی و ریاضی پارت دوم
جمع بندی کاربرد مشتق کنکور تجربی و ریاضی پارت دوم

جمع بندی کاربرد مشتق کنکور پارت دوم

۲۶ بهمن ۱۳۹۹
.

پکیج‌های ریاضی

پکیج محاسبات سریع

آموزش تکنیک‌های محاسبه سریع در ۳ درس اصلی ریاضی،فیزیک و شیمی
پکیج محاسبات سریع ریاضی
خطکش کتاب
ریاضی جعفریان
استاد جعفریان
استاد جعفریان
معادله زندگی یک دودوتای سادس که جوابش همیشه 4 نیست. باید دنبال چاره گشت، تنبلی رو فاکتور گرفت و تلاش رو باید به توان رسوند. باید نقطه عطف زندگی رو پیدا کرد. مثل ایکسی که یک سمت تساوی تنهاست باید تا بی‌نهایت برای هدف ایستاد. ریشه معادله در خود معادله است. به خودمون و اهدافمون فکر کنیم. قدر مطلق باشیم. همیشه مثبت، همیشه پایدار..
بیشتر بخوانید
نیاز به مشاوره رایگان داری؟
همین حالا اطلاعاتت رو ثبت کن :    کتاب
    دایره گونیا دایره لامپ نقطه دایره ریاضی مثبت ریاضی مربع دایره