جمع بندی تابع نمایی و لگاریتم کنکور تجربی و ریاضی پارت اول
جمع بندی تابع نمایی و لگاریتم کنکور تجربی و ریاضی پارت اول

جمع بندی تابع نمایی و لگاریتم پارت اول

۱۳ اسفند ۱۳۹۹
.
جمع بندی تابع نمایی و لگاریتم کنکور تجربی و ریاضی پارت دوم
جمع بندی تابع نمایی و لگاریتم کنکور تجربی و ریاضی پارت دوم

جمع بندی تابع نمایی و لگاریتم پارت دوم

۱۳ اسفند ۱۳۹۹
.
تحلیل سوالات ریاضی آزمون هدف گذاری کانون 14 اسفند 99 دوازدهم تجربی
تحلیل سوالات ریاضی آزمون هدف گذاری کانون 14 اسفند 99 دوازدهم تجربی

سوالات 41 تا 50

۱۶ اسفند ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 23 اسفند 98 کانون قسمت اول
تحلیل آزمون 23 اسفند 98 کانون قسمت اول

سوالات 91 تا 100

۲۷ اسفند ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 23 اسفند 98 کانون قسمت دوم
تحلیل آزمون 23 اسفند 98 کانون قسمت دوم

سوالات 101 تا 110

۲۷ اسفند ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 23 اسفند 98 کانون قسمت سوم
تحلیل آزمون 23 اسفند 98 کانون قسمت سوم

سوالات 111 تا 120

۲۷ اسفند ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 22 اسفند 99 کانون قسمت اول
تحلیل آزمون 22 اسفند 99 کانون قسمت اول

سوالات 91 تا 100

۲۷ اسفند ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 22 اسفند 99 کانون قسمت دوم
تحلیل آزمون 22 اسفند 99 کانون قسمت دوم

101 تا 110

۲۷ اسفند ۱۳۹۹
.
جمع بندی هندسه رشته تجربی و ریاضی پارت اول
جمع بندی هندسه رشته تجربی و ریاضی پارت اول

جمع بندی هندسه پارت اول

۲۷ اسفند ۱۳۹۹
.
جمع بندی هندسه رشته تجربی و ریاضی پارت دوم
جمع بندی هندسه رشته تجربی و ریاضی پارت دوم

جمع بندی هندسه پارت دوم

۲۷ اسفند ۱۳۹۹
.
جمع بندی هندسه رشته تجربی و ریاضی پارت سوم
جمع بندی هندسه رشته تجربی و ریاضی پارت سوم

جمع بندی هندسه پارت سوم

۲۸ اسفند ۱۳۹۹
.
تحلیل آزمون 7 فروردین 99 کانون قسمت اول
تحلیل آزمون 7 فروردین 99 کانون قسمت اول

سوالات 91 تا 100

۲۸ اسفند ۱۳۹۹
.

پکیج‌های ریاضی

پکیج محاسبات سریع

آموزش تکنیک‌های محاسبه سریع در ۳ درس اصلی ریاضی،فیزیک و شیمی
پکیج محاسبات سریع ریاضی
خطکش کتاب
ریاضی جعفریان
استاد جعفریان
استاد جعفریان
معادله زندگی یک دودوتای سادس که جوابش همیشه 4 نیست. باید دنبال چاره گشت، تنبلی رو فاکتور گرفت و تلاش رو باید به توان رسوند. باید نقطه عطف زندگی رو پیدا کرد. مثل ایکسی که یک سمت تساوی تنهاست باید تا بی‌نهایت برای هدف ایستاد. ریشه معادله در خود معادله است. به خودمون و اهدافمون فکر کنیم. قدر مطلق باشیم. همیشه مثبت، همیشه پایدار..
بیشتر بخوانید
نیاز به مشاوره رایگان داری؟
همین حالا اطلاعاتت رو ثبت کن :    کتاب
    دایره گونیا دایره لامپ نقطه دایره ریاضی مثبت ریاضی مربع دایره