تست های احتمالی کنکور 99

تست احتمالی کنکور 99 مبحث حد
تست احتمالی کنکور 99 مبحث حد

رفع ابهام صفرصفرم و حد بی نهایت

۲۴ تیر ۱۳۹۹
.
تست احتمالی کنکور 99 مبحث حد مثلثاتی
تست احتمالی کنکور 99 مبحث حد مثلثاتی

محاسبه حدهای شامل عبارت مثلثاتی

۲۵ تیر ۱۳۹۹
.
تست احتمالی کنکور 99 مبحث حد در بی نهایت
تست احتمالی کنکور 99 مبحث حد در بی نهایت

حد توابع کسری و رادیکالی در بی نهایت

۲۶ تیر ۱۳۹۹
.
حدهای شامل قدر مطلق و جز صحیح
تست احتمالی کنکور 99 مبحث حدهای شامل قدر مطلق و جز صحیح

حدهای شامل قدر مطلق و جز صحیح

۲۸ تیر ۱۳۹۹
.
تست احتمالی کنکور 99 مبحث حد از نمودار
تست احتمالی کنکور 99 مبحث حد از نمودار

نحوه محاسبه حد از روی نمودار

۲۹ تیر ۱۳۹۹
.
تست احتمالی کنکور 99 مبحث پیوستگی
تست احتمالی کنکور 99 مبحث پیوستگی

پیوستگی در یک نقطه و یک بازه

۳۰ تیر ۱۳۹۹
.
مشتق پذیری حالت اول
تست احتمالی کنکور 99 مبحث مشتق پذیری

بررسی مشتق پذیری تابع در یک نقطه

۳۱ تیر ۱۳۹۹
.
تست احتمالی کنکور 99 مبحث مشتق پذیری
تست احتمالی کنکور 99 مبحث مشتق پذیری

حدهایی که مفهوم مشتق گیری رو دارن

۱ مرداد ۱۳۹۹
.
آهنگ متوسط و لحظه ای
تست احتمالی کنکور 99 مبحث مشتق

آهنگ متوسط و لحظه ای

۲ مرداد ۱۳۹۹
.
دو منحنی مماس بر هم
تست احتمالی کنکور 99 مبحث مشتق

دو منحنی مماس بر هم

۶ مرداد ۱۳۹۹
.
خط مماس و قائم
تست احتمالی کنکور 99 مبحث مشتق

خط مماس و قائم بر منحنی

۷ مرداد ۱۳۹۹
.
ترکیب مشتق با نمودار
تست احتمالی کنکور 99 مبحث مشتق

مبحث مشتق و نمودار

۸ مرداد ۱۳۹۹
.

پکیج‌های ریاضی

پکیج محاسبات سریع

آموزش تکنیک‌های محاسبه سریع در ۳ درس اصلی ریاضی،فیزیک و شیمی
پکیج محاسبات سریع ریاضی
خطکش کتاب
ریاضی جعفریان
استاد جعفریان
استاد جعفریان
معادله زندگی یک دودوتای سادس که جوابش همیشه 4 نیست. باید دنبال چاره گشت، تنبلی رو فاکتور گرفت و تلاش رو باید به توان رسوند. باید نقطه عطف زندگی رو پیدا کرد. مثل ایکسی که یک سمت تساوی تنهاست باید تا بی‌نهایت برای هدف ایستاد. ریشه معادله در خود معادله است. به خودمون و اهدافمون فکر کنیم. قدر مطلق باشیم. همیشه مثبت، همیشه پایدار..
بیشتر بخوانید
نیاز به مشاوره رایگان داری؟
همین حالا اطلاعاتت رو ثبت کن :    کتاب
    دایره گونیا دایره لامپ نقطه دایره ریاضی مثبت ریاضی مربع دایره