پکیج جمع‌بندی ریاضی

پکیج جمع‌بندی ریاضی

جمع بندی در کوتاه ترین زمان

معرفی پکیج

سلام بچه ها وقتتون بخیر

ان شالله که همیشه سالم و تندرست باشین

بریم سراغ معرفی پکیج جمع بندی ریاضی تجربی

این پکیج کلا 85 ساعته

که 35 ساعت این پکیج تدریس کلیه مفاهیم ریاضی از پایه تا پیشرفته میشه

50 ساعت هم حل تستای کنکور از سال 90 تا 402 داخل و خارج کشور (27 دوره کنکور )

در ضمن در کنار پکیج رفع اشکال هم با خود استاد جعفریان دارین  (رفع اشکال داخل تلگرام یا واتس اپ انجام میشه)

بچه ها استاد جعفریان تو این پکیج به طور خلاصه و مفید درسنامه های ریاضی رو کامل بهتون توضیح دادن

تمام نکات تستی مفید و پرکاربرد رو با بیان خیلی ساده و دوستانه در کوتاه ترین زمان ممکن بهتون تدریس کردن

این پکیج مناسب چه کسانی هستش ؟

برای دانش آموزان تجربی با هر سطحی که هستن

پس با خیال راحت می تونی این پکیج رو تهیه کنی و پرونده ریاضی کنکورتو در کوتاه ترین زمان ممکن ببندی

در کنار پکیج عضو یک کانال VIP هم میشید که براتون نمونه تست بیشتر متناسب با آزمون ها قرار میگیره 

فیلم های پکیج در داخل نرم افزار spotplayer در اختیارتون قرار میگیره

بعد از تهیه پکیج پشتیبان سایت باهاتون تماس میگیرن و راهنمایی تون می کنن برای نصب پکیج

نرم افزار ریاضی بر روی همه مدل کامپیوتر و گوشی قابل نصبه(البته اندروید گوشی باید نسخه 5 به بالا باشه)

 

سرفصل‌های پکیج

1
مقدمه ریاضی
2.5 ساعت
آموزش حل معادلات ریاضی (درجه اول ،دوم، گویا و رادیکالی)،حل نامعادله ، توان و رادیکال های مهم و ساده سازی توان و رادیکال ها
2
فصل ۱ - تابع
9 ساعت
تعریف تابع در حالت های مختلف (نمودار ، زوج مرتب ، ضابطه و نمودار ون )
دامنه تابع ( چند جمله ای ، رادیکالی با فرجه زوج ، لگاریتم و سایر توابع)
اعمال بر روی توابع ( جمع ، منها ، تقسیم و ضرب)
شرط مساوی بودن 2 تابع
به دست آوردن مقدار تابع در حالت های مختلف
بررسی تابع ترکیب در 3 حالت مهم و اصلی
دامنه تابع ترکیب
رسم خط ، تابع درجه 2 و رسم تمام توابع چند جمله ای در حالت کلی
تاثیر قدر مطلق بر روی تابع در حالت های مختلف و رسم 2 تابع مهم قدر مطلق ( گلدون و سرسره)
تاثیر جز صحیح بر روی تابع و بررسی 2 تابع جز صحیح معروف
مفاهیم قوانین انتقال و پیاده سازی بر روی تابع به صورت حرفه ای
بررسی یکنوایی تابع ( صعودی ، نزولی ، اکیدا صعودی و نزولی)
بررس تابع یک به یک در حالت های مختلف
تابع وارون و به دست آوردن ضابطه تابع معکوس
ویژگی های قدر مطلق
ویژگی های جز صحیح
ویژگی های تابع درجه 2 و روابط بین ریشه ها ( جای گذاری S و P )
تصمیم گیری در حل معادلات درجه 2 بر اساس شرایط مختلف صورت سوال
تکنیک تغییر متغیر و تبدیل معادلات به معادلات درجه 2
بررسی وضعیت 2 منحنی نسبت به هم
3
فصل ۲ - لگاریتم و نمایی
1 ساعت
نمودار تابع نمایی و لگاریتم به همراه بررسی ویژگی هاشون
ویژگی های لگاریتم و قوانین لگاریتم
به دست آوردن دامنه و حل معادلات لگاریتمی و نمایی
نامعادلات لگاریتمی
کاربرد های تابع نمایی
4
فصل ۳ - مثلثات
4 ساعت
مقدمات مثلثات و بررسی دایره مثلثاتی
ساده سازی کمان های مثلثاتی ( زوایای وابسته ، قرینه ، متمم و مکمل)
اتحادهای معروف و پر کاربرد مثلثاتی
مهم ترین بخش معادلات مثلثات ( آدرس دهی نقاط در دایره مثلثاتی)
حل معادلات مثلثاتی
نمودارهای مثلثاتی ( سینوس ، کسینوس ، تانژانت ) و ویژگی اصلی نمودار های مثلثاتی
مساحت مثلث و متوازی الاضلاع
قضیه سینوس ها و کسینوس ها
5
فصل 4 - حد
3 ساعت
مفهوم حد
انواع ریشه های مخرج ( درجه اول ، درجه دوم و عامل مثلثاتی)
حدهای مثلثاتی
حدهای شامل قدر مطلق و جز صحیح
انواع رفع ابهام ها
توضیح مفصل و کامل رفع ابهام صفر صفرم در حالت های مختلف
هم ارزی مثلثاتی
هم ارزی بنا و محاسبه حد در بی نهایت
رفع ابهام بی نهایت منهای بی نهایت در 2 حالت کلی کسری و رادیکالی
شرط پیوستگی تابع در یک نقطه
6
فصل ۵ - مشتق
1 ساعت
مقدمات و تعریف مشتق
مروری بر فرمول های مشتق
بررسی 2 نکته فوق العاده مهم در مشتق گیری 1- ساده سازی 2- عامل صفر شونده
مشتق توابع شامل قدر مطلق و جز صحیح
آهنگ لحظه ای و متوسط
معادله خط مماس و قائم بر منحنی گذرا از نقطه ای بر روی منحنی یا خازج منحنی
7
فصل 6 - کاربرد مشتق
2 ساعت
مفهوم نقطه بحرانی به همراه بررسی ویژگی ها از روی نمودار
بررسی و محاسبه نقاط اکسترمم نسبی ( مینیمم و ماکزیمم نسبی)
بررسی و محاسبه نقاط اکسترمم مطلق ( مینیمم و ماکزیمم مطلق)
رسم تابع درجه 3
بررسی رفتار تابع در اطراف یک نقطه
بهینه سازی
8
فصل 7 - آمار
1.5 ساعت
تعاریف اولیه آمار ( جامعه ، نمونه ، مدل سازی ، سرشماری ، مشکلات سرشماری ، نمونه تصادفی و روش های جمع آوری اطلاعات)
انواع متغیر های تصادفی ( کمی پیوسته و گسسته ، کیفی اسمی و ترتیبی)
محاسبه شاخص های مرکزی ( میانگین ، مد و میانه) به همراه ویژگی هاشون
محاسبه شاخص های پراکندگی ( دامنه تغییرات ، واریانس، انخراف معیار و ضریب تغییرات) به همراه ویژگی هاشون
محاسبه چارک ها ( چارک اول و دوم و سوم) و رسم نمودار جعبه ای
9
فصل 8 - مجموعه ها ، آنالیز و احتمال
4.5 ساعت
تعاریف اولیه مجموعه و زیر مجموعه
مجموعه های متناهی و نامتناهی
اجتماع و اشتراک مجموعه ها ، فوانین دمورگان و تفاضل 2 مجموعه
نحوه انتخاب کردن ( ترکیب و ترتیب)
تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه و مفهوم عضو سفارشی
اصل ضرب و جمع
جایگشت و فاکتوریل
خانه های شرط دار
بررسی انواع جایگشت ها ( با تکرار ، بدون تکرار ، BOX ، یک در میان)
فمول احتمال و بررسی انواع فضاهای نمونه
ویژگی های مهم ترکیب در حل مسائل آنالیز و احتمال
به دست آوردن احتمال 2 پیشامد در حالت های مختلف ( اجتماع ، اشتراک ، تفاضل ، متمم ، ناساگار و مستقل)
نحوه تشخیص پیشامد های مستقل
مسائل مربوط به 2 تاس
احتمال شرطی
قاعده احتمال کل
10
فصل 9 - الگو و دنباله
1 ساعت
بررسی ویژگی های کامل دنباله حسابی و هندسی
واسطه حسابی و هندسی، قاعده اندیس ها ، ترکیب دنباله حسابی و هندسی
دنباله مثلثی و مربعی
بررسی 2 الگو مهم 1-خطی 2- غیر خطی(درجه 2)
11
فصل 10 - هندسه و مقاطع
4.5 ساعت
مفاهیم اولیه هندسه مختصاتی
وضعیت 2 خط نسبت به هم ( موازی ، منطبق ، عمود و متقاطع)
انواع فاصله ها ( 1-فاصله 2 نقطه ، 2-فاصله نقطه از خط و 3-فاصله 2 خط از همدیگه) کاربرد های این فاصله ها
مفهوم برش و بررسی سطح مقطع در حالت های مختلف
دوران اشکال هندسی حول یک خط یا یک ضلع
قضیه تالس و تالس دوبل
بررسی تشابه مثلثات در 3 حالت کلی
مثلث های معروف متشابه
روابط طولی در مثلث قائم الزاویه
بررسی تک به تک عناصر مثلث ( عمود منصف ، نیم ساز ، ارتفاع و میانه)
تکنیک مساحت و S بندی
مساحت 6 ضلعی به همراه بررسی قطر های آن
تعریف دایره (مهم ترین مقطع)
معادله دایره در 2 حالت کلی 1- استاندارد و 2- گسترده
به دست آوردن مرکز و شعاع دایره در 2 حالت گسترده و استاندارد
دایره مماس به محور های مختصات
وضعیت دایره و خط
وضعیت 2 دایره نسبت به هم ( متخارج ، مماس خارج ، متقاطع ، مماس داخل و متداخل)
محاسبه وتر مشترک 2 دایره در حالت تقاطع 2 دایره
وضعیت نقطه نسبت به دایره (داخل ، رو و خارج دایره)
تعریف بیضی
به دست آوردن مقادیر بیضی( 1-کانون های بیضی 2-رئوس کانونی 3-رئوس غیر کانونی 4-مرکز بیضی 5-خروج ازمرکز بیضی)
12
حل تست های کنکور از سال 90 تا 402
50 ساعت

فیلم‌های نمونه پکیج

2 مفهوم مهم در حد
نوشتن معادله گویا
بیضی راحت ترین مقطع

خرید پکیج

محتویات
فیلم ها داخل نرم افزار SPOTPLAYER در اختیارتون قرار میگیره
فایل pdf جزوه و سوالات کنکور توسط پشتیبان سایت براتون داخل واتس اپ یا تلگرام ارسال میشه
قیمت بسته
1000000 تومان
افزودن به سبد خرید
خطکش کتاب
ریاضی جعفریان
استاد جعفریان
استاد جعفریان
معادله زندگی یک دودوتای سادس که جوابش همیشه 4 نیست. باید دنبال چاره گشت، تنبلی رو فاکتور گرفت و تلاش رو باید به توان رسوند. باید نقطه عطف زندگی رو پیدا کرد. مثل ایکسی که یک سمت تساوی تنهاست باید تا بی‌نهایت برای هدف ایستاد. ریشه معادله در خود معادله است. به خودمون و اهدافمون فکر کنیم. قدر مطلق باشیم. همیشه مثبت، همیشه پایدار..
بیشتر بخوانید
نیاز به مشاوره رایگان داری؟
همین حالا اطلاعاتت رو ثبت کن :    کتاب
    دایره گونیا دایره لامپ نقطه دایره ریاضی مثبت ریاضی مربع دایره