پکیج ۵۰ درصد دوم ریاضی

پکیج ۵۰ درصد دوم ریاضی

ریاضیات جعفریان

معرفی پکیج

سلام بچه ها

ان شالله که همیشه بهترین ها براتون رقم بخوره

بریم سراغ معرفی پکیج 50 درصد دوم ریاضی تجربی

این پکیج دقیقا بر اساس تغییرات کتاب درسی سال 400 ضبط شده

مزیت مهم این پکیج جامع بودن تدریس داخلشه

یعنی چی ؟؟

ببینید بچه ها این پکیج جامع هر 3 سال هستش ( دهم ، یازدهم و دوازدهم )

مثلا شما یک مبحث مثل حد رو در سال یازدهم و دوازدهم می خونین

ولی داخل این پکیج یک جا کل حد کنکور رو می خونین و کامل بهش مسلط میشین

این پکیج جامع هر 3 سال هستش ( دهم ، یازدهم و دوازدهم ) و 50 درصد دوم مطالب کنکور تجربی رو پوشش میده

و شامل 75 ساعت ویدیو (تدریس ، حل تمرین و تست )

و بیش از 1000 تا تست براتون داخل این پکیج حل شده

که عملا شما رو از هر نوع کتاب کمک آموزشی بی نیاز میکنه

تست های داخل پکیج تست های منتخب از آزمون های اموزشی و تمامی تست های کنکورهاست

روش های میان بر و تستی حرفه ای در حین تدریس بهتون آموزش داده میشه

در ضمن در کنار پکیج رفع اشکال هم با خود استاد جعفریان دارید  (رفع اشکال داخل تلگرام یا واتس اپ انجام میشه)

در کنار پکیج عضو یک کانال VIP هم میشید که براتون نمونه تست بیشتر متناسب با آزمون ها قرار میگیره 

فیلم های پکیج در داخل نرم افزار spotplayer در اختیارتون قرار میگیره

بعد از تهیه پکیج پشتیبان سایت باهاتون تماس میگیرن و راهنمایی تون می کنن برای نصب پکیج

نرم افزار ریاضی بر روی همه مدل کامپیوتر و گوشی قابل نصبه(البته اندروید گوشی باید نسخه 5 به بالا باشه)

سرفصل‌های پکیج

1
حد و پیوستگی
9.5 ساعت
مفهوم همسایگی (همسایگی چپ و راست،همسایگی متقارن و محذوف)
تعریف و مفهوم حد
کجاها نیازه حد رو از چپ و راست محاسبه کرد ؟
تشخیص چپ و راست صفرمخرج در حد بی نهایت
حد تابع جزء صحیح، چندضابطه‌ای و تابع ترکیب
تفاوت صفر حدی و مطلق
رفع ابهام صفر صفرم با حذف عامل صفر کننده
مفهوم حفره در نمودار
رفع ابهام صفر صفرم توسط هم ارزی ها و هوپیتال
حد در بی نهایت
رفع ابهام بی نهایت منهای بی نهایت
هم ارزی رادیکالی در بی نهایت
رفع ابهام صفر در بی نهایت
مفهوم پیوستگی
شرط پیوستگی تابع در یک بازه و یک نقطه
دامنه پیوستگی
قضیه تقسیم و بخش پذیری
2
مشتق
11.5 ساعت
مفهوم و تعریف مشتق
فرمول‌های مشتق
مشتق گیری از عملیات جبری (جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم )
تداعی مشتق
مشتق‌گیری از روابط طولانی
مشتق‌گیری از عامل صفرشونده
مشتق گیری با استفاده از تعریف مشتق
مشتق چپ و راست
مشتق‌گیری از توابع قدرمطلق و جزء صحیح
مشتق تابع ترکیب
کاربرد هم ارزی و هوپیتال در مشتق گیری
مشتق مراتب بالاتر
شرط مماس بودن دو منحنی بر هم
نوشتن خط مماس و قائم بر منحنی از یک نقطه روی منحنی
نوشتن معادله خط مماس و قائم برمنحنی از یک نقطه بیرون منحنی
زاویه بین منحنی و محور ایکس ها
اثبات قضیه هوپیتال
آهنگ متوسط و لحظه‌ای
مشتق‌پذیری و پیوستگی تابع در یک نقطه
نقاط مشتق ناپذیر معروف
بررسی مشتق پذیری تابع در یک بازه
دامنه مشتق
رسم نمودار تابع و مشتق آن از روی هم
3
کاربرد مشتق
12.5 ساعت
رسم حرفه ای نمودار ها (چند جمله ای ها ، قدر مطلقی ها ، رادیکالی ها و کسری ها)
کاربرد مشتق در تشخیص صعودی و نزولی بودن توابع
حالت کلی تابع درجه سه
به دست آوردن نقاط بحرانی تابع
به دست آوردن نقاط اکسترمم‌نسبی و مطلق تابع
تعریف بهینه سازی
راهکارهای تستی مسائل بهینه سازی
4
آمار
5 ساعت
تعاریف اولیه آمار و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات
انواع متغیرهای آمار (کمی و کیفی)
شاخص‌های مرکزی (میانگین و میانه)
ویژگی های شاخص‌های مرکزی
شاخص‌های پراکندگی (دامنه تغییرات، چارک اول و سوم، واریانس،انحراف معیار و ضریب تغییرات)
ویژگی‌های مهم شاخص‌های پراکندگی
5
شمارش
7 ساعت
اصل ضرب و جمع
اصل متمم
فاکتوریل و مفهوم جایگشت
انواع جایگشت (یک در میان ، کنارهم ، باتکرار ، دوری)
تفاوت ترتیب و ترکیب
قوانین پاسکال
زیر مجموعه ها و ترکیب
مسائل مربوط به عددسازی
مسائل مربوط به بدترین ها
بخش پذیری
صفحه شطرنجی
6
احتمال
10 ساعت
پیشامد تصادفی و فضای نمونه
کسر احتمال
اعمال بر روی پیشامدها
انواع فضاهای نمونه (پایه ای،ترکیبی ، جایگشتی و عددی)
مسائل مربوط به تاس ها
احتمال های مستقل و ناسازگار
احتمال شرطی
احتمال پیروزی و شکست
احتمال کل
احتمال های غیر هم شانس
7
هندسه یازدهم
11 ساعت
ترسیم‌های هندسی
تعریف مکان هندسی و انواع مکان‌هندسی‌های مهم
عمودمنصف و نیم‌ساز
ترسیم مثلث
نامساوی مثلث
انواع استدلال (استقرایی ،استنتاجی، برهان خلف)
قضایای دوشرطی
احکام کلی و مثال نقض
ویژگی‌های نسبت و تناسب
قضیه تالس،تالس در داخل و خارج ذوزنقه،تالس در دو خط موازی، تالس دوبل و چند تالسی
عناصر مثلث
مثلث متساوی‌الساقین و متساوی‌الاضلاع
دو تکنیک فوق خرفه ای در حل تست های هندسه
تشابه دو مثلث درحالت‌های مختلف
مثلث‌های متشابه معروف به همراه حل تست های حرفه ای
دو مثلث هم‌نهشت پرکاربرد
ویژگی های قائم الزاویه به همراه روابط طولی در مثلث قائم الزاویه
تکنیک Sبندی، مساحت ۴ضلعی و تقسیم مساحت
حل تست های هندسه با استفاده از مثلثات
8
هندسه دوازدهم
7 ساعت
دوران اشکال مهم مثل مثلث و خط و دایره و مستطیل حول یک ضلع یا خط
فرمول ها حجم و مساحت اشکال فضایی
برش اشکال مهم مثل مکعب و استوانه و کره توسط یک صفحه
نحوه ایجاد مقاطع مخروطی معروف
فرم استاندارد و گسترده دایره
نوشتن معادله دایره در حالت‌های مختلف
دایره مماس به محورهای مختصات
وضعیت ۲دایره نسبت به هم
معادله وترمشترک دو دایره
وضعیت یک خط نسبت به دایره
وضعیت یک نقطه نسبت به دایره
طول مماس بر دایره
طول کوتاه‌ترین وتر گذرنده بر یک نقطه در داخل دایره
9
حل کنکورهای 1400
13 ساعت
تجربی 1400
خارج تجربی 1400
ریاضی 1400
خارج ریاضی 1400
10
حل کنکورهای 401
12.5 ساعت
تجربی 401 داخل کشور
تجربی 401 خارج کشور
ریاضی 401 داخل کشور
ریاضی 401 خارج کشور
کنکور دی تجربی 401
کنکور دی ریاضی 401
11
حل کنکورهای 402
14 ساعت
تجربی 402 داخل کشور
تجربی 402 خارج کشور
ریاضی 402 داخل کشور
ریاضی 402 خارج کشور

فیلم‌های نمونه پکیج

رسم سریع نمودارهای چند جمله ای
قضیه تقسیم و بخش پذیری در حد
اثبات قضیه هوپیتال

خرید پکیج

محتویات
فیلم ها داخل نرم افزار SPOTPLAYER در اختیارتون قرار میگیره
جزوه رنگی شامل مباحث ارائه شده در بالا
قیمت بسته
1250000 تومان
افزودن به سبد خرید
خطکش کتاب
ریاضی جعفریان
استاد جعفریان
استاد جعفریان
معادله زندگی یک دودوتای سادس که جوابش همیشه 4 نیست. باید دنبال چاره گشت، تنبلی رو فاکتور گرفت و تلاش رو باید به توان رسوند. باید نقطه عطف زندگی رو پیدا کرد. مثل ایکسی که یک سمت تساوی تنهاست باید تا بی‌نهایت برای هدف ایستاد. ریشه معادله در خود معادله است. به خودمون و اهدافمون فکر کنیم. قدر مطلق باشیم. همیشه مثبت، همیشه پایدار..
بیشتر بخوانید
نیاز به مشاوره رایگان داری؟
همین حالا اطلاعاتت رو ثبت کن :    کتاب
    دایره گونیا دایره لامپ نقطه دایره ریاضی مثبت ریاضی مربع دایره